logoNL

anbi logo youtube

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Remi Moldova 2016

Visie
Het werkterrein van RM ligt in Moldavië. RM stelt zich tot doel het verbeteren van het leven van zwerfhonden en –katten. RM gaat ervan uit dat armoede van invloed is op de houding van mensen ten opzichte van zwerfdieren. RM spant zich zodoende ook in voor de mensen in de plaats waar we steriliseren. RM werkt samen met zowel lokale als Nederlandse dierenartsen en vrijwilligers.

Missie
Door middel van sterilisatie van zwerfhonden en –katten, het Sterilisatieproject en het Poekaproject alsmede door sterilisatie van huisdieren, Het Reductieproject, wordt voorkomen dat nieuwe generaties zwerfdieren een erbarmelijk bestaan wacht. De gesteriliseerde dieren worden in de winter bijgevoerd middels het Wintervoerproject.
Acute medische zorg wordt verleend aan aangereden dieren en dieren die bijvoorbeeld in stropersvallen zijn beland. RM behandelt ook die dieren die door hun algemene zwakte een grote infectie hebben door vlooien en teken. Hiervoor is er Remi’s Project Medische zorg.
In de periode 2012 (oprichting) tot en met 2015 werd samengewerkt met één plaatselijke dierenarts. In 2016 stappen we hier vanaf.
Met het oog op de volksgezondheid worden alle honden ingeënt tegen hondsdolheid.
RM zamelt winterkleding en schoolspullen e.d. in voor de bevolking.

Ambities
RM gaat sterilisatiemarathons houden waarbij we diverse dierenartsen zullen inzetten. Het streven is om elk half jaar een marathon te houden. Marathons zullen uitsluitend gehouden worden in die plaatsen waar de burgemeester schriftelijk akkoord gaat met onze voorwaarde dat de veiligheid van de gesteriliseerde honden gewaarborgd zal zijn. De burgemeester zal om medewerking gevraagd worden om in een pand te voorzien met stromend water en elektriciteit, waarin gesteriliseerd kan worden. Ook zal de burgemeester gevraagd worden zich in te zetten bij de verkrijging van de relatief grote hoeveelheden ketamine en morfine.
Alle medische en niet-medische goederen die nodig zijn, zullen worden aangeschaft door RM en blijven in eigen beheer. Dit waarborgt de onafhankelijkheid van de Stichting en beschermt zodoende de gedoneerde gelden.
RM verantwoordt door middel van fotomateriaal van alle gesteriliseerde dieren dat de gelden op juiste wijze besteed worden. Honden krijgen een oorbel met eigen identificatienummer.
Voor de uitvoering van het wintervoerproject willen we “plastic voor voer” machines aanschaffen.

Sterkten en zwakten

Sterkten
In de afgelopen 3 jaar heeft RM veel ervaring opgedaan. Er is geleerd over de diverse wijzen van aanpak voor de uitvoer van de CNVR-methode. Uit de samenwerking met de dierenarts is RM gebleken dat donaties en gedoneerde goederen uitsluitend goed verantwoord kunnen worden door alles in eigenbeheer te houden en uit te voeren.
Daar waar samengewerkt zal worden met plaatselijke dierenartsen en vrijwilligers zal een contract opgesteld worden met daarin de gemaakte afspraken. De verschillende lokale dierenartsen die per project voor RM zullen gaan werken, gaan een bedrag uitbetaald krijgen per dier. Zij zullen werken met materialen die RM heeft aangeschaft en alle materialen zullen in beheer van RM blijven. De dierenartsen zullen werken volgens door RM opgestelde protocollen die o.a. betrekking zullen hebben op hygiëne, bejegening van de dieren en het gebruik van antibiotica.
RM is een ANBI organisatie en verantwoordt de uitgave van de donaties en sponsorgelden middels een Financieel Jaarverslag. Door de ANBI-status kunnen sponsors en donateurs hun donaties bij hun belastingaangifte opgeven als schenking en zo in aanmerkingkomen voor een belastingvoordeel.

Zwakten
Voor de eenmalige aanschaf van de volledige inventaris, zowel medisch als niet medisch is RM volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Dit geldt ook voor de halfjaarlijkse bedragen die nodig zijn voor de te houden sterilisatiemarathons.

Strategische doelstelling
Voor de aanschaf van operatietafels en benches is RM in gesprek met een metaalbedrijf in Moldavië.
Voor de aanschaf van een bus voor het vervoer van de materialen, artsen en vrijwilligers van en naar de sterilisatielocaties, wordt sponsering aangevraagd bij een dierenorganisatie en via crowdfunding.
Een tandarts heeft aangeboden een gedeelte van het medisch materiaal te doneren.
RM doet mee aan de jaarlijkse Grote Club Actie, de 50% Acties van samenwerkende-dierenclubs.nl en aan de bonnenacties van een sponsor.
Op koningsdag kunnen kinderen op de foto met de mascotte van RM.
Er lopen partnerships met bol.com, Goede Doelen Sticker, zooplus en happybox.
RM is actief op haar website en op facebook voor het inzamelen van donaties.
Er zullen actief internationale bedrijven in Moldavië worden benaderd voor sponsoring van sterilisatie van de zwerfdieren op en rond hun bedrijfsterrein.
Er zal actief contact worden gelegd met de expats in Moldavië voor het werven van donaties, hiervoor is een Engelstalige folder in de maak.
Voor de kleding opslag en schoolspullen gaan we opzoek naar een opslagruimte. Ook zijn er vrijwilligers nodig die de kleding willen sorteren. Voor het transport zullen speciaal donaties gevraagd   worden via de website van RM en via facebook. Donaties die RM binnenkrijgt, zullen nooit voor dit doel aangewend worden, tenzij specifiek aangegeven door de donateur.
Er lopen Crowdfundingsacties via Dream or Donate voor vaccins, narcose, voedselautomaat en de bus.

---

 

Stichting Remi Moldova        Beleidsplan 2014 en 2015

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 1. Doelstelling van het actuele beleid
 2. Werkzaamheden
 3. Wijze van werving van gelden
 4. Beheer van het vermogen
 5. Besteding van het vermogen

 

 1. Doelstelling van het actuele beleid:
 2. Werkzaamheden:
 3. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
 4. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
 5. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië
  1. in Moldavië
   1. Wijze van werving gelden:
   2. Beheer van vermogen:
   3. Besteding van vermogen:

 

De algemene doelstelling van Remi Moldova is het lot van zwerfhonden te verbeteren.

Stichting Remi Moldova (RM)stelt zich ten doel zo veel mogelijk zwerfhonden te steriliseren. Daarnaast biedt RM medische hulp aan zwerfhonden in acute en schrijnende situaties. RM bemiddeld bij adoptie van Moldavische zwerfhonden zowel in Moldavië als in Nederland. RM is in 2013 een adoptie op afstand project gestart (AA-project).

Stichting Remi Moldova heeft 3 werkterreinen:

 1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
 2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
 3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië:
  1. naar Nederland
  2. in Moldavië
  3. via adoptie op afstand (AA-project)

 

Remi Moldova maakt bij haar sterilisatieprojecten gebruik van de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return).

In 2013 richten wij ons op de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Deze dorpen liggen respectievelijk op ongeveer 23 km en 40 km van de hoofdstad Chisinau. In Vadul-lui-Voda is de dierenkliniek van Olga Podimova gevestigd en hier worden de sterilisaties en castraties uitgevoerd.

Het sterilisatieproject Vadul-lui-Voda omvattwee locaties, nl. Locatie strand en locatie busstation. Het sterilisatieproject Criuleni is kleiner in aantal honden, maar beslaat een groter gebied.

Verlenen van acute medische zorg aan zwerfhonden in de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Het gaat hier om situaties van ernstige verwondingen of ziekte, waarbij het dier ondraaglijk lijdt, door bijvoorbeeld aanrijding, stropersval, vergiftiging of kanker.

   

a. naar Nederland

Stichting Remi Moldova bemiddelt bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië. Het gaat hier uitdrukkelijk om zwerfhonden en niet om gefokte honden. De bemiddeling is gericht op het belang van de hond. De bemiddeling richt zich op zowel Nederland als op Moldavië zelf. Het streven is om voor de honden een baas te hebben gevonden voordat ze naar Nederland komen. Er zullen geen grote transporten van honden naar Nederland plaatsvinden.

De adoptant tekent een contract met de stichting, een voorbeeld is op de site geplaatst. Het te betalen bedrag bij de adoptie is een bijdrage aan de stichting en geen aankoopbedrag.

De adoptant betaalt aan de stichting een bijdrage in de algemene kosten van de stichting. Het betreft hier uitdrukkelijk geen aankoopbedrag.

 

Voor bemiddeling bij adoptie in Moldavië zelf worden geen kosten berekend. De adoptant verrekent zelf de dierenartskosten met de dierenarts.

 1. Donatie- en sponsor oproepen via website www.remimoldova.com en www.marktplaats.nl en https://www.facebook.com/remi.moldova
 2. Website-advertentie aanbod voor sponsors
 3. Deelname aan 50% Actie Stichting Samenwerkende Dierenclubs
 4. Collectes op dierenevenementen en Koningsdag
 5. Tombola op dierenevenementen en Koningsdag, prijzen gedoneerd door de middenstand
 6. Kofferbakverkopen van gedoneerde rommelmarktspullen
 7. Verkoop via de webwinkel
 8. AA-project voor lokale opvang
 9. Aanschrijven van vermogensfondsen
 10. Verkoop loten Grote Club Actie

Zakelijke bankrekening

Triodosbank    Stichting Remi Moldova
BIC   TRIONL2U
IBAN NL67 TRIO 0254720153
t.n.v. Stichting Remi Moldova.

Er zijn twee bankpasjes bij deze rekening.

Een is in beheer bij de secretaris in Moldavië.

Een is in beheer bij de wnd. penningsmeester in Nederland.

Donaties en opbrengsten van: advertenties website, 50% Actie, collectes, tombola, kofferbakverkopen, webwinkel en Grote Club Actie worden besteed aan:

Dierenarts Moldavië

Medische zorg zwerfhonden

Transportkosten in Nederland ingezamelde goederen naar Moldavië

Aanschaf benodigdheden dierenarts

Website kosten

Kamer van Koophandel kosten

Bankkosten

Promotiemateriaal

Opbrengsten uit adopties worden besteed aan:

Transport van de hond per vliegtuig of per auto

Kosten van materiaal t.b.v. transport, zoals benches en riemen.

De kosten voor de dierenarts betreffende: sterilisatie, ontwormen, ontvlooien, inenten, chip, paspoort, uitreisdocument, titer-bepaling, gezondheidsverklaring.

Transport kosten in Moldavië

Transportkosten in Nederland

Kosten van huisbezoek na de adoptie

Dierenarts in Nederland bij verblijf in opvang

Kosten van voer e.d. bij verblijf in opvang

Een eventueel restant komt ten goede aan het sterilisatieproject.

Donaties vermogensfondsen zullen worden besteed aan:

Bouw hondenkennels in Moldavië

Inkoop vaccins rabiës

Sterilisaties zwerfhonden

Tijdelijke opvang gesteriliseerde honden

Transportkosten territorium hond naar dierenkliniek en vice versa.

       

                        

Stichting Remi Moldova   Beleidsplan 2013   4 mei 2013


Dit beleidsplan geeft inzicht in:
A. Doelstelling van het actuele beleid
B. Werkzaamheden
C. Wijze van werving van gelden
D. Beheer van het vermogen
E. Besteding van het vermogen

A. Doelstelling van het actuele beleid:

De algemene doelstelling van Remi Moldova is het lot van zwerfhonden te verbeteren.

Stichting Remi Moldova (RM)stelt zich ten doel zo veel mogelijk zwerfhonden te steriliseren. Daarnaast biedt RM medische hulp aan zwerfhonden in acute en schrijnende situaties. RM bemiddeld bij adoptie van Moldavische zwerfhonden zowel in Moldavië als in Nederland. RM is in 2013 een adoptie op afstand project gestart (AA-project).

Stichting Remi Moldova heeft 3 werkterreinen:
1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië
2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië
3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië:
a. naar Nederland
b. in Moldavië
c. via adoptie op afstand (AA-project)

B. Werkzaamheden:

1. Sterilisatie van zwerfhonden in Moldavië

Remi Moldova maakt bij haar sterilisatieprojecten gebruik van de CNVR methode (Collect, Neuter, Vaccinate & Return). 
In 2013 richten wij ons op de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Deze dorpen liggen respectievelijk op ongeveer 23 km en 40 km van de hoofdstad Chisinau. In Vadul-lui-Voda is de dierenkliniek van Olga Podimova gevestigd en hier worden de sterilisaties en castraties uitgevoerd. 
Het sterilisatieproject Vadul-lui-Voda omvat twee locaties, nl. Locatie strand en locatie busstation. Het sterilisatieproject Criuleni is kleiner in aantal honden, maar beslaat een groter gebied.

2. Medische hulp aan zwerfhonden in Moldavië

Verlenen van acute medische zorg aan zwerfhonden in de dorpen Vadul-lui-Voda en Criuleni. Het gaat hier om situaties van ernstige verwondingen of ziekte, waarbij het dier ondraaglijk lijdt, door bijvoorbeeld aanrijding, stropersval, vergiftiging of kanker.

3. Bemiddeling bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië

a. naar Nederland
Stichting Remi Moldova bemiddelt bij adoptie van zwerfhonden uit Moldavië. Het gaat hier uitdrukkelijk om zwerfhonden en niet om gefokte honden. De bemiddeling is gericht op het belang van de hond. De bemiddeling richt zich op zowel Nederland als op Moldavië zelf. Het streven is om voor de honden een baas te hebben gevonden voordat ze naar Nederland komen. Er zullen geen grote transporten van honden naar Nederland plaatsvinden. 
De adoptant tekent een contract met de stichting, een voorbeeld is op de site geplaatst. Het te betalen bedrag bij de adoptie is een bijdrage aan de stichting en geen aankoopbedrag. 
De adoptant betaalt aan de stichting een bijdrage in de algemene kosten van de stichting. Het betreft hier uitdrukkelijk geen aankoopbedrag.

b. in Moldavië
Voor bemiddeling bij adoptie in Moldavië zelf worden geen kosten berekend. De adoptant verrekent zelf de dierenartskosten met de dierenarts.

c. via adoptie op afstand (AA-project)
Het Adoptie op Afstand project is bedoeld om dieren die zich in de lokale opvang bevinden te voorzien van voer en medische zorg. 
De adoptant betaalt € 2,50 per maand en wordt op de hoogte gehouden van het wel en wee van het gekozen dier.

C. Wijze van werving gelden:

1. Donatie- en sponsor oproepen via website www.remimoldova.com en www.marktplaats.nl en https://www.facebook.com/remi.moldova 
2. Website-advertentie aanbod voor sponsors
3. Deelname aan 50% Actie Stichting Samenwerkende Dierenclubs
4. Collectes op dierenevenementen en Koningsdag
5. Tombola op dierenevenementen en Koningsdag, prijzen gedoneerd door de middenstand
6. Kofferbakverkopen van gedoneerde rommelmarktspullen
7. Verkoop via de webwinkel
8. AA-project voor lokale opvang
9. Aanschrijven van vermogensfondsen
10. Verkoop loten Grote Club Actie

D. Beheer van vermogen:

Zakelijke bankrekening 
Triodosbank Stichting Remi Moldova
BIC TRIONL2U
IBAN NL67 TRIO 0254720153 t.n.v. Stichting Remi Moldova.
Er zijn twee bankpasjes bij deze rekening.
Een is in beheer bij de secretaris in Moldavië.
Een is in beheer bij de wnd. penningsmeester in Nederland.

E. Besteding van vermogen:

Donaties en opbrengsten van: advertenties website, 50% Actie, collectes, tombola, kofferbakverkopen, webwinkel en Grote Club Actie worden besteed aan:
Dierenarts Moldavië
Medische zorg zwerfhonden
Transportkosten in Nederland ingezamelde goederen naar Moldavië
Aanschaf benodigdheden dierenarts
Website kosten
Kamer van Koophandel kosten
Bankkosten
Promotiemateriaal

Opbrengsten uit adopties worden besteed aan:
Transport van de hond per vliegtuig of per auto
Kosten van materiaal t.b.v. transport, zoals benches en riemen.
De kosten voor de dierenarts betreffende: sterilisatie, ontwormen, ontvlooien, inenten, chip, paspoort, uitreisdocument, titer-bepaling, gezondheidsverklaring.
Transport kosten in Moldavië
Transportkosten in Nederland
Kosten van huisbezoek na de adoptie
Dierenarts in Nederland bij verblijf in opvang
Kosten van voer e.d. bij verblijf in opvang
Een eventueel restant komt ten goede aan het sterilisatieproject.

Donaties voor AA-project en opbrengst Benefiet High Tea worden besteed aan:
Voer en medische zorg aan dieren in de lokale opvang

Donaties vermogensfondsen zullen worden besteed aan:
Bouw hondenkennels in Moldavië
Inkoop vaccins rabiës
Sterilisaties zwerfhonden
Tijdelijke opvang gesteriliseerde honden
Transportkosten territorium hond naar dierenkliniek en vice versa.